Profil
Henrik Amand Holtegaard

Henrik Amand Holtegaard, født i 1965 er partner hos Holtegaard & Partners.

Henrik rådgiver såvel danske som udenlandske virksomheder om blandt andet selskabsret og etablering af selskaber/virksomheder i Danmark, retssags- og voldgiftsbehandling, fondsret, generel erhvervsretlig rådgivning samt regulering af fast ejendom. Han er specialiseret i fast ejendom med særlig fokus på køb og salg af investeringsejendomme og har rådgivet en række danske selskaber samt fonde om køb og salg af investeringsejendomme, ejendomsporteføljer og ejendomsudviklingsprojekter. I tilknytning hertil yder Henrik rådgivning om finansiering af fast ejendom, entrepriseret, offentligretlig regulering af ejendomme, driftsoptimering af investeringsejendomme samt udvikling af ejendomsprojekter, og han har et indgående kendskab til ejendomstransaktioner samt driftsoptimering af investeringsejendomme. Henrik er desuden specialiseret i lejeret og har et indgående kendskab til lejelovgivningen inden for såvel erhvervslejeretten som boliglejeretten. Han har repræsenteret en lang række udlejere i retssager om blandt andet markedsleje, opsigelse henholdsvis ophævelse af erhvervs- og beboelseslejemål og om branchebeskyttelse.

Henrik bistår en række virksomheder med erhvervsretlig rådgivning og er formand for eller medlem af en række bestyrelser i danske selskaber og fonde, hvor navnlig skal fremhæves KV Fonden (Krista og Viggo Petersens Fond) – han har været medlem af bestyrelsen siden 2000 og siden 2016 direktør for Fonden. KV Fonden beskæftiger sig med investeringer i børsnoterede og unoterede aktier samt med en betydelig ejendomsforretning med køb og salg af investeringsejendomme samt forvaltning og udvikling af Fondens ejendomsportefølje.

Henrik er desuden direktør for Domus Administration ApS, der beskæftiger sig med administration af fast ejendom med over 50 ejendomme i porteføljen.

Henrik bor i Charlottenlund med sin hustru og to børn.

Medlemsskaber

  • Advokatsamfundet.
  • Danske Advokater.
  • Ejendomsforeningen Danmark.
  • Round Table Hellerup.

Sprog

Dansk og engelsk.

 

 

Karriere og uddannelse

1990
Cand.jur.
Københavns Universitet

Advokatfuldmægtig
Advokaterne Amaliegade No 42

1993
Advokat
Advokaterne Amaliegade No 42

1998
Partner
Advokaterne Amaliegade No 42

1998
Møderet for Landsret

2009
Møderet for Højesteret

2016
Partner
Holtegaard & Partners