Profil
Maria Poppelhøj

Maria Poppelhøj, født i 1983 er ansat advokat hos Holtegaard & Partners.

Maria er specialiseret inden for området fast ejendom og rådgiver blandt andet om køb af fast ejendom, herunder projektkøb med særlig fokus på at sikre, at klienten træffer beslutning på et fuldstændig oplyst grundlag og ikke mindst på de bedst mulige vilkår. Maria rådgiver også i forbindelse med salg af fast ejendom, herunder salg uden om ejendomsmægler, hvor der kan være behov for udarbejdelse af købsaftale m.m..

Maria er endvidere specialiseret indenfor lejeretten, såvel bolig- som erhvervslejeret. Desuden har Maria et indgående kendskab til foreningsretten inkl. administration og drift af ejer- og andelsboligforeninger. Maria bistår blandt andet udlejere i forbindelse med indgåelse af boliglejekontrakter, erhvervslejekontrakter, undersøgelser af markedslejeniveau, opsigelses- og ophævelsessituationer, gennemførelse af istandsættelses- og renoveringsprojekter, byggestyring og tvisteløsning ved retterne og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Maria rådgiver også om familie- og arveretlige forhold, og kan blandt andet bistå med udarbejdelse af testamenter, ægtepagter og samejeoverenskomster. Maria har desuden indgående kendskab til behandling af dødsboer.

Maria bor i Køge med sin mand.  

Medlemsskaber

  • Advokatsamfundet.
  • Danske Advokater.
  • Øresundsadvokater.

Sprog

Dansk og engelsk.

 

 

Karriere og uddannelse

2004
Advokatsekretær
Advokaterne Amaliegade No. 42

2011
Cand.jur.
Københavns Universitet

Advokatfuldmægtig
Advokaterne Amaliegade No. 42

2014
Advokat
Advokaterne Amaliegade No. 42

2016
Advokat
Holtegaard & Partners