Holtegaard & Partners rådgiver om alle aspekter inden for entrepriseret med baggrund i vores mangeårige erfaring inden for byggeri og byggesektoren i Danmark - både som rådgiver for bygherrer og entreprenører, ligesom vores erfaring bygger på vores involvering i et stort antal voldgifts- og retssager om entrepriseretlige tvister. Desuden har Holtegaard & Partners mangeårig erfaring med at optræde som bygherrerepræsentant i forbindelse med projektudvikling, ombygning, renovering og vedligeholdelse af investerings- og erhvervsejendomme.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Udarbejdelse af entreprisekontrakter.
  • Udarbejdelse af aftaler vedrørende teknisk rådgivning, risikostyring og konfliktforebyggelse.
  • Ejendomsudviklingsprojekter.
  • Syn og skøn samt sagkyndige beslutninger.
  • Tvister om bygge- og anlægsprojekter, herunder førelse af voldgifts- og retssager.
  • Udbud af entrepriseretlige opgaver.