Fondsret

Holtegaard & Partners har mangeårig erfaring med at yde rådgivning til både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde. Særligt de erhvervsdrivende fonde har i de seneste år været genstand for en række væsentlige ændringer af Erhvervsfondsloven og en række skærpelser om blandt andet øgede krav og tilsyn. Såvel ved etableringen af en erhvervsdrivende fond, som i forbindelse med driften af en erhvervsdrivende fond, er det meget vigtigt at holde disse krav og tilsynsregler for øje.

Holtegaard & Partners administrerer både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde, ligesom Holtegaard & Partners’ advokater deltager i bestyrelsesarbejde i såvel erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdrivende fonde. Som følge heraf har Holtegaard & Partners igennem årene opbygget et indgående kendskab til, hvorledes en fond ledes og drives i overensstemmelse med Erhvervsfondsloven og Fondsloven. Denne indsigt anvendes i rådgivningen over for klienten i spørgsmål af fondsretlig karakter.

Vores rådgivning omfatter blandet andet:       

  • Etablering af fonde, herunder udarbejdelse af fondsfundats/vedtægter.
  • Gennemførelse af ændringer af fondsfundats/vedtægter.
  • Uddeling af økonomisk støtte.
  • Ledelsesmæssige forhold for direktion og bestyrelse.
  • Udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelsen.
  • Iagttagelse af bestemmelserne om god fondsledelse.
  • Investeringer og formuepleje.
  • Spørgsmål og tilsynssager ved fondsmyndighederne (Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen).