Domus Administration

Domus Administration (Domus) har siden etableringen i 1981 beskæftiget sig med administration af fast ejendom omfattende administration af bolig- og erhvervsejendomme, andelsboligforeninger, ejerforeninger samt grundejerforeninger. Porteføljen omfatter over 50 ejendomme fortrinsvis beliggende i København og på Frederiksberg samt Nordsjælland.

Virksomheden ejes af partnerne i Holtegaard & Partners. Ansvarlig for virksomhedens drift er partner, advokat Henrik Amand Holtegaard, der især beskæftiger sig med rådgivning inden for segmentet real estate.

Virksomheden beskæftiger 2 medarbejdere, og det overordnede daglige ansvar for administrationen varetages af administrationschef Camilla Lionett Gjættermann.

Domus varetager alt, hvad der har at gøre med den daglige administration af en udlejningsejendom, en andelsboligforening, en ejerforening eller en grundejerforening. Omfanget af opgaverne fastlægges i en skriftlig administrationsaftale.

Domus er specialister i administration af såvel udlejningsejendomme, andelsboligforeninger som ejerforeninger, og Domus’ kompetente medarbejdere har igennem flere år arbejdet med speciallovgivningen og kender til alle de problemstillinger, der kan være i forbindelse med administration af fast ejendom.

Domus’ målsætning er at yde sine kunder professionel og værdiskabende bistand, og Domus gør en dyd ud af at levere en høj faglig standard, omhyggelighed, professionel kontakt samt høj service over for sine kunder.

Honoraret for administration af udlejningsejendomme udgør for lejemål til beboelse det af Huslejenævnet godkendte, hvilket for 2017 er 3.025 kr. pr. lejemål med tillæg af moms. Honoraret ved administration af erhvervslejemål afhænger blandt andet af opgavernes omfang og aftales konkret med den enkelte kunde ud fra dennes ønsker og behov – honoraret ligger i intervallet 3-5% af årslejen med tillæg af moms.

Honoraret for administration af andelsboligforeninger, ejerforeninger og grundejerforeninger afhænger blandt andet af opgavernes omfang samt ejendommens størrelse og aftales konkret med den enkelte kunde ud fra dennes ønsker og behov.

Vil du læse mere om administration af fast ejendom, henvises der til Domus’ hjemmeside - klik på linkknappen nedenunder.

Vil du i kontakt med Domus Administration - så kontakt os endelig pr. telefon.

KONTAKTDATA

Domus Administration ApS
cvr. 11 74 16 30
St. Kongensgade 59A, 1.sal
DK-1264 København K

T +45 33 46 10 10

Mandag - torsdag mellem kl. 9.00 - 16.00
Fredag mellem kl. 9.00 - 15.30

E clg@amalex.com


KV Fonden

Holtegaard & Partners er antaget som fondssekretariat for KV Fonden (Krista og Viggo Petersens Fond) og partner, advokat Henrik Amand Holtegaard er ansat som direktør i KV Fonden, blandt andet med ansvar for Fondens ejendomsinvesteringer og forvaltning af Fondens betydelige ejendomsportefølje koncentreret indenfor boligudlejningsejendomme samt øvrige investeringsaktiviteter omfattende investeringer i børsnoterede og unoterede aktier. Fonden har en balance på ca. 610 mio. kr., hvoraf Fondens ejendomsaktiviteter udgør knapt halvdelen, mens Fondens øvrige investeringsaktiviteter udgør den resterende del af balancesummen. Fonden har en egenkapital på ca. 303 mio. kr. og besidder dermed den finansielle styrke til at foretage såvel kortsigtede som langsigtede investeringer inden for Fondens forretningsområder.

Fonden uddeler årligt ca. 12,5 mio. kr. i støtte til almene velgørende humanitære formål omfattende blandt andet støtte til uddannelse, idræt og sygdom samt forskning til bekæmpelse af samfundsfarlige sygdomme. Vil du læse mere om KV Fonden, henvises der til Fondens hjemmeside.

Vil du i kontakt med KV Fonden - så kontakt os endelig pr. telefon.

KONTAKTDATA

KV Fonden
(Krista og Viggo Petersens Fond)
cvr. 24 20 21 35
St. Kongensgade 59A, 1.sal
DK-1264 København K

T + 45 33 11 33 99

Hverdage mellem kl. 9.00 - 15.00

E info@kv-fonden.dk