Holtegaard & Partners lægger stor vægt på det personlige samarbejde med klienten, og vi påtager os både store og mindre opgaver i tæt samarbejde med klienten og klientens øvrige rådgivere, således at indgående kendskab til klientens særlige forudsætninger og ønsker til opgavens løsning sikres.

 
 

 

KVFONDEN

Holtegaard & Partners er antaget som fondssekretariat for KV Fonden (Krista og Viggo Petersens Fond) og partner, advokat Henrik Amand Holtegaard er ansat som direktør i KV Fonden, blandt andet med ansvar for Fondens ejendomsinvesteringer og forvaltning af Fondens betydelige ejendomsportefølje.

Fonden uddeler årligt ca. 12,5 mio. kr. i støtte til almene velgørende humanitære formål

DOMUSADMINISTRATION

Domus Administration beskæftiger sig med administration af fast ejendom.

Domus Administrations målsætning er at yde sine kunder professionel og værdiskabende bistand, og Domus Administration gør en dyd ud af at levere en høj faglig standard, omhyggelighed, professionel kontakt samt høj service over for sine kunder.

 

 

Holtegaard & Partners’ værdigrundlag bygger på ordentlighed, der er vores mantra og grundlaget for vores rådgivning, såvel som for vores forhold til klienter, samarbejdspartnere og hinanden. Vi sætter en ære i at arbejde effektivt og professionelt for vores klienter – altid med indlevelse i klienten og sagen samt med fokus på målet og på de rigtige processer (den korteste vej) og løsninger.