Selskabs- og erhvervsret

Holtegaard & Partners har mangeårige erfaring inden for alle de selskabsretlige områder og rådgiver blandt andet om etablering af selskaber og erhvervsdrivende fonde. Desuden beskæftiger vi os med bestyrelsesarbejde inden for forskellige brancher som for eksempel ejendoms-, entreprise- og detailhandelssektoren. Derved er opbygget et indgående forretningsmæssigt kendskab, som indgår i vores rådgivning, fordi vi ved, at en forretningsmæssig forståelse er vigtig for at forstå og løse klientens problemstillinger inden for det selskabsretlige område.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Valg af selskabsform og struktur for koncern (holdingselskab).
  • Stiftelse og anmeldelse af selskaber til Erhvervsstyrelsen.
  • Udarbejdelse af vedtægter.
  • Udarbejdelse af ejeraftaler.
  • Planlægning og deltagelse i generalforsamlinger, herunder varetagelse af dirigent- og referentrolle.
  • Fusion, spaltning og likvidation.
  • Deltagelse i bestyrelsesarbejde.
  • Udarbejdelse og forhandling af kontrakter med samarbejdspartnere, leverandører og kunder.